"Αγιογραφία - Painters of holy icons"

Λιγα λογια για την Αγιογραφία


- Αγιογραφία είναι ο κλάδος της ζωγραφικής που ασχολείται με θρησκευτικά θέματα, βιβλικών σκηνών, εικονογράφηση αγίων προσώπων και εικόνες , έχει ορισμένη μορφή, σχήμα χρώμα για κάθε Άγιο, σε φορητή μορφή, η τοίχο ναού, είναι εμπνευσμένη από την Αγία Γραφή και ο καλλιτέχνης λέγετε αγιογράφος
- Πρώτος αγιογράφος θεωρείται ο ευαγγελιστής Λουκάς που ζωγράφισε την Πανάγια το Χριστό και τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
- Ο Χριστιανισμός σαν καθαρά πνευματική θρησκεία (Πνεύμα Θεός) και εχθρός των ειδώλων απέφευγε στην αρχή την απεικόνιση των θρησκευτικών μορφών η συμβόλων. Τα πρώτα σύμβολα σχεδιάσθηκαν πάνω στους τοίχους των κατακομβών και είχαν αλληγορική σημασία. Όταν ο Χριστιανισμός αναγνωρίσθηκε σαν επίσημη θρησκεία η αγιογραφία εξελίχτηκε σε αληθινή τέχνη. Οι νέες εκκλησίες στολίζονται με εικόνες από ξύλο η τοιχογραφίες.
Στο Βυζάντιο η εκτίμηση των αγιογράφων ήταν τόσο μεγάλη ώστε ο Μ. Κωνσταντίνος τους απάλλαξε από τους φόρους και ο Μ. Βασίλειος τους θεωρούσε ισότιμους με τους ευαγγελιστές. Επίσης η αγιογραφία αποτελούσε στο Βυζάντιο ένα είδος δογματικής κατήχησης στους αγράμματους πιστούς.
- Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης την αγιογραφία την συνέχισε το Άγιο Όρος που το 16ο αιώνα έγινε κέντρο ακμής της χριστιανικής ζωγραφικής. Μαζί με τους Αγιορείτες μοναχούς εργάσθηκαν εκεί και περιφημοι Κρήτες καλλιτέχνες. Από το Άγιο Όρος η αγιογραφία μεταφέρθηκε σε όλη την Ελλάδα ιδίως την Κρήτη και τα Επτάνησα όπου επιρεαζμενη από την δυτική τεχνοτροπία δημιούργησε κάποιες καινοτομίες χωρίς μεγάλες αλλαγές από το ορθόδοξο δόγμα και τη Βυζαντινή παράδοση. Μεγάλη ακμή γνώρισε και στις ορθόδοξες ευρωπαϊκές χώρες ιδίως στη Ρωσία με κέντρο το Κίεβο. Η δυτική όμως αγιογραφία ξέφυγε πολύ από την Βυζαντινή τεχνοτροπία παρουσιάζοντας τα θρησκευτικά πρόσωπα ιδεατά και οχι πραγματικά.


Πίσω - Back
intenet art galleryπαρουσιάζει τους Αγιογράφους Επόμενο - Next