"Βιτρώ - Vitro"

Δύο λόγια για την τεχνική Βιτρώ


- Κλάδος της ζωγραφικής που αποτελείτε από ζωγραφισμένα έγχρωμα γυαλιά συγκρατημένα μετάξι τους με αρμό από μολυβί και όλο μαζί ψημένο σε φούρνο Η τεχνική του βιτρω είναι πολύ παλαιά αλλά τα έργα που σώζονται είναι από τον 9 αιώνα μ.Χ.. Βιτρω μπορεί να θεωρηθεί και μια τεχνική από μαρμάρινες πλάκες η πηλό με ανοίγματα που τα έκλειναν με γυαλί αλάβαστρο κ.α. ψημένα σε φούρνο και αυτή η τεχνική ξεκίνησε από τον ισλαμικό κόσμο και ονομαζόταν collects που πέρασε στο Βυζάντιο. Τα παράθυρα και ο τρούλος της Άγιας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη είναι από βιτρω. Η τεχνική βιτρω αναπτύχθηκε στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες κύριος στην Γαλλία και Γερμανία. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τον καλλιτέχνη τη δημιουργία πολύπλοκων παραδοσιακών, αφηρημένων η μοντέρνων παραστάσεων.
- Η μεγάλη ανάπτυξη του βιτρώ ήταν την εποχή του γοτθικού ρυθμού όπου τα παράθυρα ήταν μεγάλα και έπρεπε να κλείσουν με ιερές παραστάσεις της ιστορίας της εκκλησίας για λόγους διακοσμητικούς αλλά και για λόγους αναλφαβητισμού που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν ήξερε ανάγνωση. Πραγματικοί θησαυροί ( για όλη την ανθρωπότητα ) είναι τα έργα που κοσμούν όλους τους καθεδρικούς ναούς της δυτικής Ευρώπης με την τεχνική του βιτρώ.
- Το βιτρω ξεκίνησε σαν θρησκευτική τέχνη σύντομα έγινε διακοσμητική και πέρασε σε παλάτια και σπίτια. Στην Ελλάδα το βιτρω εμφανίσθηκε περίπου πριν 50 χρόνια σε απλή μορφή εκτός από ελάχιστα παλαιοτέρα. Λίγοι καλλιτέχνες συντέλεσαν στην δημιουργία υψηλού επιπέδου βιτρω. Σημαντική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή ήταν η έκδοση του βιβλίου του Τ. Παρλαβάντζα με τίτλο « η Τεχνική του Βιτράϊγ» το 1970.
- Μια άλλη τεχνική που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η ένωση των γυαλιών με αρμούς από τσιμέντο.


Πίσω - Back
intenet art galleryπαρουσιάζει τα Βιτρώ Επόμενο - Next