"Γκραβούρα - Gravure"

Δύο λόγια για τις Γραβούρες

- Η γκραβούρα όπως και στην χαρακτική η εικόνα απεικονίζετε ανάγλυφα η έγλυφα πρώτα σε - Το χάραγμα γίνετε με διάφορα εργαλεία όπως μαχαιρίδια, σμίλες, κοπίδια, βελόνες κ.α.. στις ανάγλυφες γκραβούρες το μελάνι μπαίνει στο ανάγλυφο μέρος ενώ στις έγλυφες γκραβούρες μπαίνει στις χαρακιές. Στις έγχρωμες γκραβούρες τα χρώματα τυπώνονται ένα και με διαφορετικές χαραγμένες επιφάνειες.
- Η γκραβούρα χάρη στην ποικιλία που διαθέτη και στην ικανότητα να βγάζει πολλά αντίτυπα έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της γελοιογραφίας.
- Η γλυπτή γκραβούρα αναπτύχθηκε τον 15 αιώνα, όπου η εικόνα χαράζονταν πάνω σε χάλκινη επιφάνεια με μεγάλη δυσκολία και ακρίβεια και απαιτούσε πόλη σταθερό χέρι. Το χρώμα έμπαινε στις χαρακιές
- Την γκραβούρα την χρησιμοποίησαν πολλή στον μεσαίωνα για την εικονογράφηση βιβλίων. Σήμερα είναι κλάδος καλών τεχνών και ονομάζετε ξυλογραφία και χαλκογραφία.
- Μεγάλοι τεχνίτες ήταν οι Α. Μαντενιά, Α. Ντύρερ, Λουκάς, Ζ.Εντελίκ, Π. Τσεμεσόφ. Έλληνες καλλιτέχνες οι Δ. Γαλάνης, Β. Κατράκη, Ι. Κεφαλληνός.Πίσω - Back
intenet art galleryπαρουσιάζει Γκραβούρες Επόμενο - Next