"Σκίτσο - Cartoon"

Δυο λόγια για το Σκίτσο

- Το σκίτσο ή σκιαγράφημα η γελοιογραφία είναι μια από τις εικαστικές τέχνες που η απεικόνιση ενός προσώπου ή αντικειμένου, με όσο το δυνατόν λιγότερες απλές γραμμές, μπορεί να δημιουργήσει το γέλιο, με την παραμόρφωση του πραγματικού θέματος. Ο καλλιτέχνης προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα, όσο το δυνατό πιο αδρά μπορεί, τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου η αντικειμένου ώστε να αναγνωρίζετε αμέσως.
- Το σκίτσο εμφανίζετε σε πρωτόγονους λαούς όπως φαίνεται σε παραστάσεις που βρέθηκαν πάνω σε οστά ζώων. Στην αρχαιότητα ήταν μια κοινωνική εκδήλωση, στον Μεσαίωνα είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και μετά τον 16ο αιώνα έγινε πολιτικό όπλο. Τον 19ο αιώνα εμφανίσθηκαν τα πρώτα περιοδικά με πολιτική σάτιρα.
- Σήμερα το σκίτσο βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο στη σφαίρα του χιούμορ και άνοιξε νέους ορίζοντες στον τομέα έκφρασης, σε πολιτικά, οικονομικά και οικογενειακά θέματα της καθημερινότητας. Στη Ελλάδα σήμερα είναι σε συνεχή εξέλιξη, αποδεκτή από όλους και καυτηριάζει την επικαιρότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής της χώρας και του κόσμου γενικά. Οι σύλλογοι οργανώνουν διάφορες εκθέσεις σκίτσου και γελοιογραφίας. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να δημιουργήσουν την δική τους ταυτότητα


Πίσω - Back
intenet art galleryπαρουσιάζει τους Σκιτσογράφους Επόμενο - Next