"Χαρακτική - Engraving"

Δύο λογια για την Χαρακτική

- Είναι η τέχνη της χάραξης ενός θέματος πάνω σε ξύλο, πέτρα, πλαστικό, για μια μόνιμη μήτρα προς εκτύπωση με την χρήση ειδικών εργαλείων επίσης χρησιμοποιούνται και οξέα.
- Το θέμα σχηματίζετε χαράζοντας αυλάκια πάνω στη μήτρα τα οποία στη συνεχεία γεμίζονται με μελάνι και με πίεση τυπώνονται σε χαρτί, τσίγκο, χαλκό, ξύλο και όπου αλλού φαντάζεστε. Μορφές της χαρακτικής είναι η χαλκογραφία, ξυλογραφία, λιθογραφία κ.α. .
- Η χαρακτική σε κόκαλο ήταν γνωστή από την παλαιολιθική εποχή. Στην λαϊκή τέχνη χρησιμοποιείτε η χαρακτική σε κόκαλο και σε μέταλλο.
- Η ξυλογραφία θεωρείται η παλαιότερη γραφική μέθοδος την οποία χρησιμοποίησαν και αιγύπτιοι για σφραγίδες και για διακόσμηση. Από το 16ο αιώνα μ.Χ. η ξυλογραφία χρησιμοποιείτε για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις διότι τη θέση της καταλαμβάνει η χαλκογραφία στην οποία το θέμα είναι ανάγλυφο σε αντίθεση της ξυλογραφίας που είναι υπόγλυφο.
- Στις κυριότερες χαλκογραφικές μεθόδους ανήκουν η οξειδογραφια, και η τεχνική του μαλακού κεριού. Επίσης η τεχνική με κουκίδες που την χρησιμοποίησαν πρώτοι οι ολλανδοί το 17ο αιώνα και η μαύρη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο Άμστερνταμ το 1642. Επίσης υπάρχει και η έγχρωμη χαλκογραφία η οποία γίνετε με 3 η 4 η 5 χαλκογραφίες ανάλογα με τον αριθμό των χρωμάτων.
- Η τιμή των έργων χαρακτικής εξαρτάτε από τον αριθμό των αντιτύπων και από το αν η πλάκα δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί. Επίσης οι συλλέκτες ενδιαφέρονται για τα δοκιμαστικά αντίτυπα.
- Τα κυριότερα εργαλεία για την χαρακτική είναι τα κοπίδια επίπεδα, κυκλικά, λοξά, ημιεπιπεδα, κυρτά, ημικυκλικά, ξυλουργικά τρυπάνια κάθε μορφής.


Πίσω - Back
intenet art galleryπαρουσιάζει τους Χαράκτες Επόμενο - Next